French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

Referencje

To co robimy jest nasz? pasj?.
Aby zminimalizowa? Pa?stwa niepewno?? zwi?zan? z naszymi us?ugami chcieliby?my zaznaczy?, ?e to co robimy jest nasz? pasj?. Za ka?dym razem, gdy wykonujemy swoj? prac?, wk?adamy w ni? ca?e nasze serce wraz z wielkim zapa?em i wszelkimi umiej?tno?ciami zdobytymi do tej pory.

Tak od kilku lat.
Cho? ?ycie codzienne nie pozwala nam skupi? si? jedynie na samych przyjemno?ciach, staramy si? po?wi?ci? ka?d? woln? chwil? na realizowanie nowych pomys?ów i rozwijanie naszych umiej?tno?ci. Nasze zainteresowanie graffiti zacz??o si? w 2001 roku, a pierwsze kroki w bodypainting postawili?my w 2005 roku.

Kursy, warsztaty, szkolenia.
W lipcu 2009 roku uczestniczyli?my w mi?dzynarodowych warsztatach bodypainting WBF Academy w Seeboden(Austria) z ?wiatowej klasy artystk?- Yo Bartram. Warsztaty by?y przeznaczone dla artystów chc?cych rozwin?? swoje umiej?tno?ci w malowaniu technik? brush and sponge.

Festiwale, konkursy, nagrody.
5 miejsce w kategorii Amatour Award Brush/Sponge na World Bodypainting Festival 2009 in Seeboden(Austria) - Najwi?ksza impreza bodypainting na ?wiecie.

 

O nas w polskich mediach.

Targi HAP EXPO Targi Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki w Sosnowcu 2009
- artyku? oraz galeria zdj?? na www.mmsilesia.pl
- krótki film na YouTube

Impreza Sond Definition 2010
- wzmianka na nasz temat na www.djstrefa.pl
- film z wyst?pów pomalowanych tancerzy na YouTube

Moror Bike Show 2010 by Pirelli
- film z wyst?pów pomalowanych tancerzy na YouTube

Konkurs Bodywrting 2010
- wywiad w Czwórce - Polskie Radio

Public Spirit - Impreza Graffiti on Girls 2010
- film z imprezy na YouTube

Wybory Miss Ziemi O?wi?cimskiej 2011
artyku? na stronie miasta O?wi?cim

Rybnik SWAP PARTY 2011
- reporta? w Telewizji Regionalnej TVT

Zalew Kultury - Rybnicki magazyn kulturalno-spo?eczny
- wywiad z Kazimem str. 30

Promocja miasta Augustów
- film z wydarzenia na YouTube

Magazyn fotograficzny FOTO
- artyku? na temat bodypainting

 

O nas w mediach za granic?.

VOSGES Matin (Francja)
- artyku? w gazecie

?wi?to fotografii w Remiremont
- artyku? o wystawie fotografii z udzia?em naszych prac

Bodypaint.free.fr - strona po?wi?cona bodypainting
- wywiad na stronie o naszej grupie

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.