French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

Les Pygmalions
Keine Ăśbersetzungen vorhanden.


Us?ugi Les Pygmalions - Nasza grupa oferuje kompleksowe us?ugi w zakresie nowoczesnych form sztuki malarstwa ?ciennego i bodypainting oraz w zakresie makija?u na terenie ca?ej Francji oraz poza jej granicami. Wspó?pracujemy z  tancerzami, wiza?ystkami i stylistkami, fotografami i grafikami oraz wieloma innymi artystami z ca?ej Francji. Historia Les Pygmalions si?ga dzia?alno?ci w Polsce, gdzie przez 3 lata tworzyli?my pod nazw? Kazim.pl

Sklep Les Pygmalions – Prowadzimy sprzeda? internetow? produktów dla profesjonalnych artystów oraz dla osób dopiero rozpoczynaj?cych swoje przygody z nowoczesnymi formami sztuki. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie s? najwy?szej jako?ci. Wiemy o tym doskonale, poniewa? sami korzystamy z tych produktów w naszej codziennej pracy i zdajemy sobie spraw? z tego, jak wa?ny jest dobór odpowiednich narz?dzi.(Nieczynny)

Studio Artystyczne Les Pygmalions – Tworzymy dla w?asnej satysfakcji. Pragniemy stworzy? idea? Pigmaliona! Wspó?pracujemy z ró?nymi artystami i tworzymy ciekawe projekty nie tylko we Francji. Realizujemy tak?e wiele projektów w Polsce i na terenie ca?ej Europy. Uczestniczymy w imprezach graffiti i bodypainting, sesjach zdj?ciowych oraz podejmujemy w?asne przedsi?wzi?cia.
Les Pygmalions to tak?e prekursor sztuki malowania graffiti na ciele, czyli tak zwany bodywriting. Pierwszy w Polsce i jeden z niewielu we Francji. Organizuj?c konkursy i imprezy bodywriting staramy si? rozwin?? ten nurt sztuki na naszej planecie.

Zapraszamy do poznania historii Pigmaliona, który jest nasz? inspiracj?.

 

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.