French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

BODYPAINTING

Bodypainting to nowoczesna sztuka malowania cia?a, która jest coraz bardziej popularna. Jednak du?a cz??? spo?ecze?stwa nadal nie jest ?wiadoma istnienia bodypainting. Niestety na nasz? niekorzy??, poniewa? oprócz wyj?tkowej formy sztuki i du?ej dawki zabawy, bodypainting jest wykorzystywany na ca?ym ?wiecie w telewizji, w reklamie, w modzie i wielu innych dziedzinach naszego ?ycia.

Wielkim atutem bodypainting jest jego skuteczno?? w przekazywaniu informacji. Wywiera on wielkie wra?enie na gronie odbiorców, przykuwa ich uwag? i na d?ugo pozostawia pozytywne wspomnienia. Prosz? sobie wyobrazi? modelk?, które prezentuje na sobie jaki? obraz z przes?aniem lub logo firmy, która mo?e znale?? si? wsz?dzie. Wspania?a ruchoma reklama. To wszystko sprawia, ?e sztuka malowania cia?a nadaje si? idealnie w promocji nowych produktów lub logo firmy na targach, festiwalach i na wszystkich innych imprezach, gdzie zale?y nam, aby zwróci? na nas uwag? publiczno?ci.

Bodypainting to nie tylko promocja firmy, ale tak?e super zabawa np. na ró?nych publicznych imprezach, gdzie mo?na prezentowa? pokazy bodypainting. Bardzo popularne jest równie? malowanie twarzy. Dzieci to uwielbiaj?. Wprowadza ich to jeszcze g??biej w ich w?asny ?wiat, gdy np. wymalujemy ich na pirata, motyla lub tygrysa.

Aby lepiej zrozumie? sztuk? bodypainting i jej wykorzystanie zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.

 

 

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.