French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

BELLYPAINTING

Bellypainting jest sztuk? przeznaczon? wy??cznie dla kobiet w ci??y. Wspania?y sposób na zachowanie wspomnie? z tego okresu. W ko?cu, pomalowa? sobie brzuch przez profesjonalistów, móc wybra? temat, kolory, czy te? ulubion? posta?, a nast?pnie mie? mo?liwo?? by? sfotografowan? i wzi?? udzia? w prawdziwej sesji zdj?ciowej z fotografem; co mo?na zrobi? lepszego, aby te 9 miesi?cy pozosta?y niezapomniane?

Farby, których u?ywamy s? na bazie wody, hipoalergiczne, przeznaczone specjalnie do skóry wra?liwej, wi?c bez ryzyka ani dla przysz?ej mamy, ani dla dziecka.

Jeste?my obyci w pracy z kobietami w ci??y. Podczas malowania potrafimy si? nimi zaopiekowa? i sprawi?, by prze?y?y wspania?e chwile. Wi?c dlaczego nie spróbowa?? Chc?c spe?ni? swoje w?asne pragnienie, a mo?e ma to by? prezent od partnera, dziadków lub od przyjació?ki, nie wahaj si?!

 

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.