French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

MALARSTWO ?CIENNE
There are no translations available.

Niestety graffiti przewa?nie postrzegane jest, jako akt wandalizmu i forma buntu nastolatków. Jednak w ostatnich latach graffiti zrodzi?o wielu wybitnych artystów ?wiatowej s?awy.

Najpopularniejsza definicja graffiti przyj?ta przez spo?ecze?stwo zazwyczaj jest b??dna, a co najmniej nie do ko?ca trafna. Najcz??ciej s?yszymy, ?e graffiti to bazgro?y na ?cianach lub poci?gach albo, ?e graffiti to powykr?cane litery w formie kolorowych obrazków. Te definicje by?y s?uszne jakie? 10 lat temu. Dzi? graffiti to forma sztuki wyra?ana za pomoc? farby w sprayu lub innych narz?dzi malarskich. Dzi? to nie tylko napisy, ale tak?e wszelkiego rodzaju obrazy i dzie?a sztuki.

Z dnia na dzie? graffiti jest, co raz bardziej rozumiane i akceptowane przez spo?ecze?stwo. Odkryto równie?, ?e graffiti to idealne rozwi?zanie do dekoracji wn?trz i elewacji oraz skuteczna promocja ka?dej firmy. Elastyczno??, jak? dysponuje ta forma sztuki przy realizacji projektów oraz zapa? i ambicje artystów daj? niesamowite rezultaty.
Zapraszamy do galerii zdj?? graffiti.

 

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.